Xử lý nước giếng

Email: moitruongast@gmail.com
Xử lý nước giếng
Phụng sự để dẫn đầu
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT

Tuy nhiên với sự phát triển công nghiệp, đô thị và sự bùng nổ dân số đã làm cho nguồn nước tự nhiên bị bị suy giảm về số lượng và chất lượng. Vì thế, con người phải biết sử dụng hệ thống xử lý nước cấp phù hợp để có đảm bảo cung cấp nước đạt chất lượng cho mọi nhu cầu sinh hoạt và sản xuất công nghiệp.
CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN

Nước giếng khoan là một trong những nguồn nước cấp ở một số khu vực tại Việt Nam. Mặc dù nhìn bằng mắt thường thì nguồn nước này có thể là sạch nhưng thực tế thì không như vậy. Để đảm bảo nguồn nước này là sạch khuẩn, an toàn thì cần thực hiện các biện pháp xử lý nước giếng khoan.
QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT

các quy trình xử lý nước cấp có cần hiệu quả xử lý tốt hơn. Để đạt được điều đó, các nhà máy nước cần xây dụng các quy trình xử lý với nhiều công đoạn cũng như áp dụng các biện pháp xử lý phú phù hợp hơn đối với nguồn nước ngầm ngày càng bị ô nhiễm
Xử lý nước nhiễm phèn cho lò giết mô gia cầm tập trung tại Long Bình

Xử lý nước nhiễm phèn cho lò giết mô gia cầm tập trung tại Long Bình

Môi trường AST là đơn vị thi công hệ lọc xử lý nước nhiễm phèn từ nước giếng khoan cho lò giết mổ gia cầm tập trung Long Bình, Tp Thủ Đức. AST là đơn vị thiết kế, thi công các dự án:
Công nghệ xử lý nước cấp cho trang trại của Môi Trường Á Châu

Công nghệ xử lý nước cấp cho trang trại của Môi Trường Á Châu

Xử lý nước cấp cho trang trại bao gồm nước cung cấp cho động vật uống & nguồn nước thải động vật cần được xử lý để tránh lây bệnh chéo giữa các chuồng trại, con giống và khống chế hiện tượng dịch bệnh lây lan như bệnh dịch.