Đăng ký môi trường

Email: moitruongast@gmail.com
Đăng ký môi trường
Phụng sự để dẫn đầu
MẪU ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG CẤP XÃ MỚI NHẤT NĂM 2024

MẪU ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG CẤP XÃ MỚI NHẤT NĂM 2024

Đăng ký môi trường là việc mà một số chủ đầu tư dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên không phải chủ đầu tư nào cũng nắm rõ các quy định về đăng ký môi trường đặc biệt là mẫu đăng ký môi trường. Bài viết dưới đây công ty môi trường AST sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu đăng ký môi trường cấp xã mới nhất năm 2024
CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT

CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT

Đăng ký môi trường là một trong những việc mà một số các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và tác động đến môi trường thấp phải làm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng nắm được các quy định thực hiện đăng ký môi trường. Bài viết dưới đây sẽ trình bày các nội dung liên quan đến vấn đề này.
Hồ sơ đăng ký môi trường theo Luật bảo vệ môi trường 2020

Hồ sơ đăng ký môi trường theo Luật bảo vệ môi trường 2020

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.
Thực hiện đăng ký môi trường cho trại nuôi vịt giống

Thực hiện đăng ký môi trường cho trại nuôi vịt giống

Đăng ký môi trường là các trang trại chăn nuôi vịt giống thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của trang trại.