Nước thải sinh hoạt

Email: moitruongast@gmail.com
Nước thải sinh hoạt
Phụng sự để dẫn đầu
QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT MỚI NHẤT

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT MỚI NHẤT

Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt là quá trình gồm nhiều công đoạn với mục đích loại bỏ các chất gây ô nhiễm ra khỏi nguồn nước thải sinh hoạt.
QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Nước thải sinh hoạt (Domestic Wastewater) là nước đã qua sử dụng trong quá trình sinh hoạt của con người như tắm rửa, vệ sinh cá nhân, ăn uống,... thường được thải ra từ khu dân cư, trường học,...