Môi Trường Á Châu xử lý môi trường và thi công cảnh quan

Môi Trường Á Châu xử lý môi trường và thi công cảnh quan

Email: moitruongast@gmail.com

ĐÔI NÉT VỀ
VỀ Á CHÂU

Á Châu được thành lập năm 2018 và hoạt động chính trong lĩnh vực môi trường và cảnh quan. Chuyên lắp đặt – bảo trì – vận hành các hệ thống xử lý chất thải và nước cấp, các trang trại chăn nuôi công nghiệp và thiết kế thi công cảnh quan. Ngoài ra,  Á Châu còn cung cấp các thiết bị về môi trường và hóa chất xử lý môi trường.

XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
Môi trường Á Châu chuyên xử lý môi trường, làm hồ sơ thiết kế thi công trang trại chăn nuôi và thiết kế cảnh quan
CÁC BƯỚC LÀM VIỆC
Môi trường Á Châu chuyên xử lý môi trường, làm hồ sơ thiết kế thi công trang trại chăn nuôi và thiết kế cảnh quan
THIẾT KẾ CẢNH QUAN
Môi trường Á Châu chuyên xử lý môi trường, làm hồ sơ thiết kế thi công trang trại chăn nuôi và thiết kế cảnh quan
SẢN PHẨM
Môi trường Á Châu chuyên xử lý môi trường, làm hồ sơ thiết kế thi công trang trại chăn nuôi và thiết kế cảnh quan
DỰ ÁN Á CHÂU
Môi trường Á Châu chuyên xử lý môi trường, làm hồ sơ thiết kế thi công trang trại chăn nuôi và thiết kế cảnh quan