Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Email: moitruongast@gmail.com
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Phụng sự để dẫn đầu
MỨC XỬ PHẠT KHI KHÔNG THỰC HIỆN BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO NĂM 2024

MỨC XỬ PHẠT KHI KHÔNG THỰC HIỆN BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO NĂM 2024

Theo Khoản 1, Điều 43 Nghị định 45/2022/NĐ-CP nếu doanh nghiệp không thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ sẽ bị xử phạt hành chính và buộc phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho từng đối tượng

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho từng đối tượng

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là loại hồ sơ môi trường phải thực hiện định kỳ hàng năm, áp dụng cho tất cả các đối tượng là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp đến các phòng khám, cơ sở y tế, chung cư, ... Vậy mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho từng đối tượng như thế nào, được quy định tại đâu?
Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường là gì?  Quy định thực hiện

Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường là gì? Quy định thực hiện

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là một loại báo cáo môi trường định kỳ hàng năm mà Doanh nghiệp cần phải thực hiện để báo cáo cơ quan quản lý nhà nước, Báo cáo tổng hợp các kết quả quan trắc môi trường không khí, nước thải, ... trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.