TÀI LIỆU THAM KHẢO

Email: moitruongast@gmail.com
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụng sự để dẫn đầu
HƯỞNG ỨNG NGÀY GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023

HƯỞNG ỨNG NGÀY GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023

Sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 25/3/2023. Chiến dịch Giờ Trái đất sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Biến Đổi Khí Hậu Ở Việt Nam

Biến Đổi Khí Hậu Ở Việt Nam

Nếu không có các biện pháp thích ứng và giảm thiểu phù hợp, ước tính biến đổi khí hậu sẽ khiến Việt Nam mất khoảng 10%-14,5% GDP mỗi năm và năm 2050